نوین فوم بتن

new4.jpgمحصول جديد نوين فوم بتن جهت پروژه آب و  فاضلاب تهران
مايع فوم NB1000

* پايداري بسيار بالا
* حجم واقعي ورودي و خروجي بتن
* امكان اجراي ميله ها به صورت يك مرحله اي
* بدون كوچكترين افت در كوره و ميله
* امكان اجراي كوره و ميله به صورت همزمان براي اولين بار در ايران
* داشتن مقاومت بسيار بالا بعد از ١٦ ساعت