مجری فوم بتن برج های 21 طبقه آفتاب

جزئیات پروژه

پروژه برج های 21 طبقه آفتاب

این پروژه که متعلق به تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان می باشد با 21 طبقه  در حال حاضر بزرگترین برج مسکونی اصفهان واقع در شمال شهر می باشد که دارای  184 واحد مسکونی و مساحت 40000 متر مربع می باشد که درسال 1389 عملیات اجرای کفسازی فوم بتن توسط شرکت نوین فوم بتن اجرا گردید است .