*نوین فوم بتن اولین و بزرگترین تولید کننده دستگاه سیار فوم بتن تک فاز در ایران
*تولید کننده مرغوب ترین فوم شیمیایی بتن با مصرف 300تا 900 گرم در مترمکعب
حجم کف دهی بسیار بالا ، بدن حباب شکنی ، پایداری بالا :   NB1200 فوم شیمیایی

مجری فوم بتن سیتی سنتر اصفهان
مجری فوم بتن برج های 21 طبقه آفتاب
مشتریان ما