نوین فوم بتن


تاییدیه فنی فوم بتن از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

پیرو درخواست مکرر مشتریان و علاقه مندان فوم بتن جهت داشتن تاییدیه ها و استانداردهای لازم فوم بتن جهت ارجاع به دستگاه های نظارت و کارفرمایان به عرض میرساند که در ذیل فایل دانلود تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازیقابل دانلود می باشد که دوستان میتوانند با استناد به آن دیگر نگران پاسخوگویی به سوالات کارفرمایان و دستگاه های نظارت نباشند و بتوانند اجرای صحیح فوم بتن را مطابق با استانداردهای لازم انجام نمایند.

113.jpg
 

منابع : وب سایت تحقیقات مسکن در قسمت نظریه فنی